Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Z médií
Bioplasty budú vyvíjať aj v Nitre

V Nitre otvorili nové centrum pre výskum bioplastov, ktoré sa dokážu rozložiť v prírode. Jedinečný typ bioplastu objavili slovenskí vedci pred štyrmi rokmi. Momentálne sa uchádzajú o patent v dvadsiatich dvoch krajinách sveta a o produkt už prejavilo záujem viacero firiem. Vyrábajú ho výlučne z biologického materiálu, napríklad aj z... Read more


Vašková, Eva, Mgr.Actual theme
Letná škola inovátorov 1

Záujemcovia o problematiku malého a stredného podnikania sa na prelome mesiacov jún a júl stretli „v školských laviciach“. Letná škola inovátorov spojila študentov, doktorandov, nádejných startupistov, ale i odborných mentorov.  Počas celého týždňa účastníci intenzívne pracovali na svojich projektoch a získavali vedomosti z rôznych oblastí, ktoré ocenia nielen v začiatkoch svojho podnikania.       Read more


Molnárová, Iveta, Mgr.We inform
Štart inovácií na podporu rastu v Európe 1

Na posilnenie inovačnej schopnosti EÚ treba viac investícií, ale zároveň aj zlepšenie podmienok a jednotný európsky trh s inovačnými výrobkami a službami. V oblasti výskumu a inovácií bude kľúčový Európsky fond pre strategické investície. Dôležitú úlohu pri stimulácii investícií bude zohrávať aj posilnenie synergií medzi programom EÚ na financovanie výskumu Horizont... Read more


Bartošovičová, Marta, PhDr.Z médií
Vesmírne plavidlo LightSail úspešne roztvorilo plachtu

Vesmírne plavidlo LightSail úspešne roztvorilo plachtu a splnilo tak misiu. Vystrelili ho koncom mája. Americká spoločnosť The Planetary Society skúša technológiu, na základe ktorej by sa vo vesmíre mohli pohybovať takzvané solárne plachetnice. (Televízna stanica STV 1, 11. 06. 2015) Read more


Kyliánová, DarinaActual theme
Svetový deň duševného vlastníctva 2015

Dňa 26. apríla si celý svet pripomína Svetový deň duševného vlastníctva organizovaním rôznych popularizačných, osvetových a vzdelávacích aktivít o strategickom význame duševného vlastníctva a jeho ochrany. Tento sviatok sme si pripomenuli dňa 28. apríla 2015 aj na Slovensku v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v Banskej Bystrici.  Read more


Bartošovičová, Marta, PhDr.Actual theme
Slávnostné ocenenie osobností vedy a techniky: Vedec roka SR 2014

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností zorganizovali 18. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov – Vedec roka SR. Tento ročník sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Vedec roka SR 2014 sa uskutočnilo dňa 12. 5. 2015 o 10.00 hod.... Read more


Mária Izakovičová, Ing.Actual theme
Informačný deň programu COST v CVTI SR

Za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, popredných predstaviteľov programu COST z Bruselu a slovenských vedcov sa 20. marca 2015 v  priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava uskutočnil Informačný deň programu COST (COST Info Day). Read more


Z médií
Tradičné a inovatívne v automobilovom priemysle

Rozhovor s hosťom relácie Biznis, ktorým bol Christoph von Tschirschnitz, prezident BMW Group pre strednú a juhovýchodnú Európu, pripravila redaktorka Daniela Piršelová. (Televízna stanica TA 3, 29. 04. 2015) Read more


Z médií
Podiel na úspechu sondy Rosetta mali aj Slováci

Prístroj vyrobený ľudskou rukou pristál na sklonku vlaňajška na kométe, sonda Rosetta sa po dlhej ceste dostala až k medziplanetárnemu objektu Churiumov Gerasimenko. Bola to za posledné roky bezpochyby najvýznamnejšia udalosť dobývania vesmíru. Málokto však vie, že veľký podiel na úspechu projektu mali Slováci. Experimentálni fyzici z Košíc vyvinuli dôležitý... Read more