Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Doc. JUDr. Renáta Bačárová PhD. LL.M.Mgr. Jana Daňková M.Sc. MBAMgr. Lenka Levarská PhD.Mgr. Martin KarlíkRNDr. Jaroslav Noskovič PhD.Examples from good practice
ÚSPEŠNÁ TECHNOLÓGIA UMELÉHO OPLODNENIA V ZNAMENÍ PRÍKLADNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Medzinárodná spolupráca, prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, príkladná propagácia a ukážkový univerzitný transfer technológií. Takto je možné označiť spoluprácu celkovo piatich strán – troch univerzít, jedného startupu a Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR), ktoré univerzitám poskytlo podporu z národnej úrovne. Výstup v... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováFrom history
PATENTOVÝ SYSTÉM A JEHO PODOBY V EURÓPSKYCH DEJINÁCH

Koncept práv duševného vlastníctva sa vyvíja už niekoľko tisícročí. Aby sa dostal do podoby, v akej je dnes, musela myšlienka vlastnenia nehmotného majetku prejsť viacerými zmenami. Ak máme hovoriť o patentovom práve a procese jeho zdokonaľovania, nesmieme ho vnímať ako jeden systém, ktorý sa rozvíjal rovnako vo všetkých krajinách. V... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkSpinoff
ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA Z DIELNE ÚSPEŠNÉHO SPINOFFU

Môže byť univerzitný spin-off konkurencieschopnou firmou, ktorá sa nestratí na svetovom trhu? Túto otázku pozitívne zodpovedia Jan Jakůbek a Jan Sohar, členovia riadiaceho manažmentu spoločnosti ADVAMCAM - spin-offu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Spýtali sme sa ich na ich medzinárodné úspechy, ako i úspešnú spoluprácu s univerzitou. Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkTechnology transfer experts
VEDECKÉ PARKY A ICH ÚLOHA V PODPORE VEDY A PRAXE

Riaditeľ košického vedeckého parku TECHNICOM a vážený člen redakčnej rady časopisu TTb František Jakab nám porozprával o dôležitom postavení vedeckých parkov v súvislosti s univerzitným transferom technológií. Spýtali sme sa ho aj na to, v čom by sa slovenská legislatíva mohla inšpirovať od fungovania vedeckých parkov v zahraničí. Read more (PDF version)


Ing. Kristína ŠajbanováAn interesting story
BEZPILOTNÉ LIETAJÚCE PROSTRIEDKY AKO TECHNOLÓGIA BUDÚCNOSTI

Obrovský potenciál využitia bezpilotných lietadiel (UAV) mení súčasný svet taký, aký ho poznáme a možno skonštatovať, že podpora ich rozvoja na vedecké a výskumné účely sa povýšila nad marketingové a senzáciechtivé záujmy. Aplikácie UAV sa rozšírili z oblastí vojenských aj do civilných služieb, inšpekcie výstavby, infraštruktúry či kontroly elektrických vedení.... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkExamples from good practice
VÝSKUM A PRAX V AGROBIOTECH S CHMEĽOVOU PRÍCHUŤOU

Spoluprácu medzi vedeckou obcou a súkromným sektorom sme už mnohokrát predstavili v nezvyčajnom prevedení. Experimentálny pivovar ako samostatné laboratórium Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre je však novinkou. Jeho prepojenie s praxou i význam v rámci univerzity nám predstavil Dušan Straka (DS) a riaditeľka Výskumného centra AgroBioTechLucia Gabríny (LG). Porozprávali... Read more (PDF version)


Ing. Michaela BehúlováJUDr. Lucia RybanskáMgr. Natália MolnárováTechnology transfer centers
ÚSPECHY KOMERCIALIZÁCIE NA STU V BRATISLAVE

Know-how centrum STU ako celouniverzitné pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave čakalo takmer 10 rokov od svojho zriadenia na úspešnú komercializáciu technológie vytvorenej na STU a jej licencovanie externej spoločnosti. Read more (PDF version)


Ing. Andrea Čižiková PhD. Ing. Paed. IGIPTechnology transfer centers
AKTIVITY NA POLI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ V KTT SAV

Transfer technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej praxe je jedným z najdôležitejších kľúčových faktorov úspešnosti výskumných a vedeckých tímov, ale predovšetkým jeho schopnosti konkurovať v trhovom hospodárstve. Komerčné aktivity vedeckovýskumných inštitúcií, aplikovaný výskum a prenos poznatkov do praxe v kooperácii s hospodárskou a spoločenskou sférou môžu priniesť inštitúciám dodatočné finančné... Read more (PDF version)


Håvard AlmåsFrom abroad
SERIOUS GAMES FOR TECHNOLOGY TRANSFER

Games with another primary purpose besides enjoyment – has become more and more commonplace over the last few years. The term has been used to describe a wide range of different games – digital and physical, single- and multi-player, across diverging topics and disciplines. In this article, however, we focus... Read more (PDF version)


Elisabeth UlbrichFrom abroad
FOSTERING A CULTURE FOR COLLABORATION AND ENTREPRENEURSHIP AT THE LIT OIC: THE IMPORTANCE OF COMMUNITY ENGAGEMENT AND BUILDING TRUST

The Open Innovation Center of the Linz Institute of Technology (LIT OIC) at the Johannes Kepler University Linz (JKU Linz) is a hub for promoting knowledge transfer, collaboration, and realization of entrepreneurial ideas. With a diverse community of researchers, students, small and medium-sized businesses, startups, and industry partners, is the... Read more (PDF version)