Author: Ing. Erika Farenzenová

Author photo

Pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR ako odborná pracovníčka v oblasti propagácia tém ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií. V minulosti pôsobila ako odborná redaktorka a gestorka odborných príloh vo vydavateľstve Petit Press. Ako odborná redaktorka prispievala do viacerých denníkov, týždenníkov, mesačníkov a odborných časopisov. Uplynulých 11 rokov sa profesionálne venovala propagácií inovatívnych riešení v oblasti udržateľnej výstavby a stavebníctva. Odborné texty, ktoré publikovala v poslednom období sa venujú práve témam inovácií, ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

Articles