Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Ing. Klára Báliková PhD.Ing. Lenka Marcineková PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaPeer-reviewed articles
ZMLUVNÝ VÝSKUM V PROSTREDÍ TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE

Transfer technológií a vedeckých poznatkov do praxe je kľúčovým faktorom trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti. Podnikateľské aktivity univerzít prostredníctvom výskumných zmlúv a odborných expertíz prinášajú dodatočné finančné zdroje a prestíž. Tento odborný článok sa zameriava na zmluvný výskum na Technickej univerzite vo Zvolene. V období rokov 2018 - 2022... Read more (PDF version)


António RochaFrom abroad
UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER: FROM THE INVENTION DISCLOSURE TO THE LICENSING AGREEMENT

This paper is focused on describing the university technology transfer process, from the initial invention disclosure to the licensing agreement. It focuses on the role of technology transfer support organizations in guiding this process. The study begins with an examination of university invention disclosures and emphasizes the importance of formulating... Read more (PDF version)


Mgr. Lenka Levarská PhD.Professional articles
ANALÝZA ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV NEVYHNUTNÝCH PRE REALIZÁCIU PREVODU PRÁV K PREDMETU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA V PROSTREDÍ VEREJNÝCH VEDECKOVÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ

Za primárne poslanie univerzít sa tradične považuje vzdelávanie študentov a vedecká činnosť zahŕňajúca generovanie a disemináciu nových vedeckých poznatkov. Napriek tomu, že kľúčovými hráčmi na poli nových technológií sú stále prevažne súkromné spoločnosti, v uplynulých desaťročiach sa smerom komercializácie a monetizácie výsledkov svojho výskumu začali uberať aj univerzity, ktoré môžu... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkInterview
MEDOVÉ LABORATÓRIUM AKO KATALYZÁTOR DÔLEŽITÝCH SPOLUPRÁC

Je mnoho predmetov výskumu a produktov vedeckých laboratórií, ktoré majú komerčný potenciál a predpoklad na úspešný transfer technológií. Jedným takým je, každému dobre známy, včelí produkt - med. Vedúci úspešného projektu „medové laboratórium“ v Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. doktor Juraj Majtán v podrobnom rozhovore priblížil, akému výskumu... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováMgr. Martin KarlíkSpinoff
UNICO: ČESKÁ FIRMA AKO LÍDER V PREPÁJANÍ VEDY A PRIEMYSLU

Unikátna firma, ktorá pomáha firmám. Spoločnosť UNICO spája podnikateľskú sféru s univerzitným výskumom, je súčasťou procesu TT a je nápomocná aj pri tvorbe interných smerníc, ktoré súvisia s komercializáciou duševného vlastníctva. UNICO má na svojom konte úspešnú spoluprácu so Svetovou bankou či Plzeňským Prazdrojom. Ako nastaviť vzťahy a komunikáciu medzi... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováMgr. Martin KarlíkAn interesting story
NAPREDOVANIE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ V ZNAMENÍ DVOCH SPOLOČNOSTÍ

Ako zabezpečiť plynulé a úspešné komercializovanie duševného vlastníctva pochádzajúceho z univerzít? Ako vytvoriť spinoff spoločnosť, ktorá má ambíciu napredovať v ťažkom konkurenčnom boji na trhu, alebo dokonca vytvoriť takú, ktorá má zas za cieľ zmeniť podobu transferu technológií v celej krajine? Odpoveď na tieto otázky nájdeme v príbehu dvoch českých... Read more


Mgr. Martin KarlíkExamples of good practice
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY TRANSFER ALSO ADVANCES FORENSIC SCIENCE

CBF Forensics, a Purdue University Northwest (PNW) startup in Indiana, has launched two new products: virtual reality programming for forensic crime scene training and a system to quantify the amount of THC in manufactured CBD and hemp products. Purdue University, PNW and the PURDUE INNOVATES OFFICE OF TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION are... Read more (PDF version)


JUDr. Mária Tomková PhD.Reportage
PRACOVNÁ CESTA V TALIANSKU: UNIKÁTNY POHĽAD NA INŠPIRATÍVNY TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

V dňoch 17. – 23. apríla 2023 sa doktorka Mária Tomková z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline zúčastnila spolu s ďalšími dvanástimi kolegami zo slovenských univerzít, SAV a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) na zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku. Táto pracovná cesta bola organizovaná v rámci... Read more (PDF version)


redakciaTUKEWe remember
OPUSTIL NÁS FRANTIŠEK JAKAB: VZÁCNY ČLOVEK A UZNÁVANÝ ODBORNÍK

Docent František Jakab zomrel 9. septembra 2023. Osobnosť transferu technológií, odborník na IT a inovácie, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, obľúbený pedagóg, člen redakčnej rady časopisu TTb, výborný manažér, prednášajúci expert, ale hlavne srdečný človek, ktorý vedel vždy poradiť a povzbudiť. Read more (PDF version)


Ing. Klára Báliková PhD.Ing. Lenka Marcineková PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaPeer-reviewed articles
PODPORNÉ A BRZDIACE FAKTORY V PROCESE PRENOSU VEDECKÝCH POZNATKOV DO PRAXE NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE: POHĽAD PARTNEROV Z HOSPODÁRSKEJ PRAXE

Univerzity sú hnacou silou pre proces inovácií v ekonomike, nakoľko slúžia nielen pri vzdelávacej či vedeckovýskumnej činnosti, ale tiež pri prenose získaných poznatkov do hospodárskej praxe. Proces prenosu poznatkov do praxe nie je vždy jednoduchý a je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré vplývajú na jeho kvalitu a potenciálny úspech. Z toho... Read more (PDF version)