Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Mgr. Martin KarlíkTechnology transfer experts
VEDECKÉ PARKY A ICH ÚLOHA V PODPORE VEDY A PRAXE

Riaditeľ košického vedeckého parku TECHNICOM a vážený člen redakčnej rady časopisu TTb František Jakab nám porozprával o dôležitom postavení vedeckých parkov v súvislosti s univerzitným transferom technológií. Spýtali sme sa ho aj na to, v čom by sa slovenská legislatíva mohla inšpirovať od fungovania vedeckých parkov v zahraničí. Read more (PDF version)


Ing. Kristína ŠajbanováZaujalo nás
BEZPILOTNÉ LIETAJÚCE PROSTRIEDKY AKO TECHNOLÓGIA BUDÚCNOSTI

Obrovský potenciál využitia bezpilotných lietadiel (UAV) mení súčasný svet taký, aký ho poznáme a možno skonštatovať, že podpora ich rozvoja na vedecké a výskumné účely sa povýšila nad marketingové a senzáciechtivé záujmy. Aplikácie UAV sa rozšírili z oblastí vojenských aj do civilných služieb, inšpekcie výstavby, infraštruktúry či kontroly elektrických vedení.... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkExamples from good practice
VÝSKUM A PRAX V AGROBIOTECH S CHMEĽOVOU PRÍCHUŤOU

Spoluprácu medzi vedeckou obcou a súkromným sektorom sme už mnohokrát predstavili v nezvyčajnom prevedení. Experimentálny pivovar ako samostatné laboratórium Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre je však novinkou. Jeho prepojenie s praxou i význam v rámci univerzity nám predstavil Dušan Straka (DS) a riaditeľka Výskumného centra AgroBioTechLucia Gabríny (LG). Porozprávali... Read more (PDF version)


Ing. Michaela BehúlováJUDr. Lucia RybanskáMgr. Natália MolnárováTechnology transfer centers
ÚSPECHY KOMERCIALIZÁCIE NA STU V BRATISLAVE

Know-how centrum STU ako celouniverzitné pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave čakalo takmer 10 rokov od svojho zriadenia na úspešnú komercializáciu technológie vytvorenej na STU a jej licencovanie externej spoločnosti. Read more (PDF version)


Ing. Andrea Čižiková PhD. Ing. Paed. IGIPTechnology transfer centers
AKTIVITY NA POLI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ V KTT SAV

Transfer technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej praxe je jedným z najdôležitejších kľúčových faktorov úspešnosti výskumných a vedeckých tímov, ale predovšetkým jeho schopnosti konkurovať v trhovom hospodárstve. Komerčné aktivity vedeckovýskumných inštitúcií, aplikovaný výskum a prenos poznatkov do praxe v kooperácii s hospodárskou a spoločenskou sférou môžu priniesť inštitúciám dodatočné finančné... Read more (PDF version)


Håvard AlmåsZo zahraničia
SERIOUS GAMES FOR TECHNOLOGY TRANSFER

Games with another primary purpose besides enjoyment – has become more and more commonplace over the last few years. The term has been used to describe a wide range of different games – digital and physical, single- and multi-player, across diverging topics and disciplines. In this article, however, we focus... Read more (PDF version)


Elisabeth UlbrichZo zahraničia
FOSTERING A CULTURE FOR COLLABORATION AND ENTREPRENEURSHIP AT THE LIT OIC: THE IMPORTANCE OF COMMUNITY ENGAGEMENT AND BUILDING TRUST

The Open Innovation Center of the Linz Institute of Technology (LIT OIC) at the Johannes Kepler University Linz (JKU Linz) is a hub for promoting knowledge transfer, collaboration, and realization of entrepreneurial ideas. With a diverse community of researchers, students, small and medium-sized businesses, startups, and industry partners, is the... Read more (PDF version)


Iryna BalanchukOlena MikhalchenkovaPeer-reviewed articles
THE STRATEGY OF UkrISTEI IN THE IMPLEMENTATION OF INOVATIVE PROJECTS IN THE FIELD OF TECHNOLOGY TRANSFER

The main condition for the successful commercialization of products is the fruitful cooperation of all participants interested in this process. In the commercialization of scientific and technical developments, the key actors are businesses and scientists, whose cooperation is based on the development of a joint work plan, a strategy for... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkInterview
PODPORA TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ JE PODPORA NAŠEJ BUDÚCNOSTI

Rozsiahly dokument Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (plán obnovy) a Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií (NSVVI) počítajú aj s podporou rozvoja inovácií a zlepšením podmienok a uplatnením transferu technológií na akademickej pôde. Čo sa v tejto oblasti musí zlepšiť a ako sa dokáže Slovensko inšpirovať od vyspelejších štátov... Read more (PDF version)


Mgr. Martina VidováZo zahraničia
UNIVERZITNÍ SPIN-OFF: CASINVENT PHARMA JAKO PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Za posledních 10 let vznikly na Masarykově univerzitě v Brně dvě desítky spin-off společností. O právní servis, licenční náležitosti a obecnou podporu spin-offů se na této univerzitě stará Centrum pro transfer technologií MU (CTT MU), které bylo založeno v roce 2005 a dnes působí jako samostatné univerzitní pracoviště. Read more (PDF version)