Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Adriana ShearmanováEditorial
Ing. Adriana Shearman, CSc.

Autori špeciálneho čísla Transferu technológií bulletin - TTb pri príležitosti Medzinárodného roka svetla chcú  vniesť trochu svetla do histórie transferu technológií. Osvetľujú podmienky na jeho praktickú realizáciu v minulosti a informujú aká je situácia v súčasnosti v súvislosti s implementáciou národného projektu NITT SK. Read more


Bartošovičová, Marta, PhDr.Z médií
Slovenské nápady mieria do Fínska

Prezident Andrej Kiska otvoril vo Fínsku Slovenský styčný úrad pre inovácie. Ide o prvý úrad v zahraničí tohto druhu. Relatívne malá miestnosť sa nachádza v budove najväčšieho fínskeho start-up inkubátora Espoo neďaleko Helsínk. Podľa prezidenta ide o spôsob, ako dostať dobré slovenské nápady do sveta. (Televízna stanica STV 1, 22. 10. 2015) Read more


Vašková, Eva, Mgr.Actual theme
Konferencia NITT SK 2015

Skúsenosti, komerčný potenciál výsledkov vedeckovýskumnej práce, podpora inovatívnych technológií a ocenenie tých najlepších. Aj tieto prívlastky by sme mohli dať už v poradí piatemu ročníku medzinárodnej Konferencie NITT SK 2015. Read more


Lívia PaškalováSelected topics DV and TT
Spoločná platforma piatich najväčších úradov priemyselného vlastníctva na svete

Päť najväčších úradov priemyselného vlastníctva na svete, označovaných skratkou IP5,  vytvorilo v roku 2007 spoločnú platformu za účelom zefektívnenia národných a medzinárodných konaní o patentových prihláškach a práce týchto úradov. „Veľkú päťku“ tvoria: Európsky patentový úrad (EPO), Japonský patentový úrad (JPO), Kórejský úrad duševného vlastníctva (KIPO), Štátny úrad duševného vlastníctva Čínskej ľudovej republiky (SIPO)... Read more


Lívia PaškalováActual theme
Stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku 1

Pri výbere konkrétneho typu priemyselno-právnej ochrany je nevyhnutné zvážiť viacero faktorov, ako sú predpokladaná dĺžka uplatniteľnosti konkrétneho technického riešenia, respektíve vynálezu  na trhu,  finančné náklady spojené s priemyselno-právnou ochranou, dĺžka konania o prihláške odo dňa jej podania až po registráciu práv, veľkosť požadovaného územného rozsahu ochrany, ako i finančné možnosti samotného pôvodcu.  Read more


Mária Izakovičová, Ing.We inform
V Trenčíne vznikne Excelentné centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGLASS)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v silnej konkurencii 167 projektov z celej Európskej únie sa stala úspešným riešiteľom vo výzve WIDESPREAD  v rámci programu HORIZONT 2020. V Trenčíne bude budovať Excelentné centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Budovanie  centra FunGlass bude trvať do roku 2020. Bude sa zameriavať na výskum v oblasti skla so špeciálnymi... Read more


Molnárová, Iveta, Mgr.We inform
Kto získal v roku 2015 inovačné vouchery a dotácie pre klastre

Ministerstvo hospodárstva SR  sprístupnilo na webe zoznam inštitúcií, ktoré v r. 2015 získali dotácie formou inovačných voucherov. 7 subjektov získalo finančné prostriedky (dotácie) na podporu priemyselných klastrových organizácií  a 70 podnikateľských subjektov získalo dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk.  Read more


Mária Izakovičová, Ing.We inform
Workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline zorganizoval workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov. Cieľom workshopu bolo prezentovať súčasné národné a európske trendy v oblasti inteligentnej dopravy a „smart cities“. Prezentované boli skúsenosti zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Rakúska a Fínska.    Read more


Vašková, Eva, Mgr.Zo života centier TT
Podpora prenosu výsledkov výskumu do praxe na Technickej univerzite v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach je druhou najlepšou univerzitou  na Slovensku v počte špičkových vedeckých tímov. Dôležitú úlohu preto na univerzite zohráva aj podpora prenosu výsledkov výskumu vedcov do praxe. Proces transferu technológií zabezpečuje špecializované univerzitné centrum s konkrétnymi pracoviskami. Read more


Mária Izakovičová, Ing.We inform
SAV sa snaží prilákať výnimočných vedcov zo zahraničia

Na seminári, ktorý sa konal v júli tohto roku v SAV, predstavili svoje projekty úspešní uchádzači  1. výzvy štipendijného programu SASPRO. Cieľom programu SASPRO je prilákať vedcov zo zahraničia a vytvoriť im motivačné podmienky na prácu v rámci SAV v trvaní 12 až 36 mesiacov. Rovnako dôležitou je aj snaha podporiť návrat slovenských vedcov zo... Read more