Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Mgr. Martin KarlíkInterview
MEDOVÉ LABORATÓRIUM AKO KATALYZÁTOR DÔLEŽITÝCH SPOLUPRÁC

Je mnoho predmetov výskumu a produktov vedeckých laboratórií, ktoré majú komerčný potenciál a predpoklad na úspešný transfer technológií. Jedným takým je, každému dobre známy, včelí produkt - med. Vedúci úspešného projektu „medové laboratórium“ v Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. doktor Juraj Majtán v podrobnom rozhovore priblížil, akému výskumu... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováMgr. Martin KarlíkSpinoff
UNICO: ČESKÁ FIRMA AKO LÍDER V PREPÁJANÍ VEDY A PRIEMYSLU

Unikátna firma, ktorá pomáha firmám. Spoločnosť UNICO spája podnikateľskú sféru s univerzitným výskumom, je súčasťou procesu TT a je nápomocná aj pri tvorbe interných smerníc, ktoré súvisia s komercializáciou duševného vlastníctva. UNICO má na svojom konte úspešnú spoluprácu so Svetovou bankou či Plzeňským Prazdrojom. Ako nastaviť vzťahy a komunikáciu medzi... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováMgr. Martin KarlíkZaujalo nás
NAPREDOVANIE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ V ZNAMENÍ DVOCH SPOLOČNOSTÍ

Ako zabezpečiť plynulé a úspešné komercializovanie duševného vlastníctva pochádzajúceho z univerzít? Ako vytvoriť spinoff spoločnosť, ktorá má ambíciu napredovať v ťažkom konkurenčnom boji na trhu, alebo dokonca vytvoriť takú, ktorá má zas za cieľ zmeniť podobu transferu technológií v celej krajine? Odpoveď na tieto otázky nájdeme v príbehu dvoch českých... Read more


Mgr. Martin KarlíkPríklady dobrej praxe
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY TRANSFER ALSO ADVANCES FORENSIC SCIENCE

CBF Forensics, a Purdue University Northwest (PNW) startup in Indiana, has launched two new products: virtual reality programming for forensic crime scene training and a system to quantify the amount of THC in manufactured CBD and hemp products. Purdue University, PNW and the PURDUE INNOVATES OFFICE OF TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION are... Read more (PDF version)


JUDr. Mária Tomková PhD.Reportáž
PRACOVNÁ CESTA V TALIANSKU: UNIKÁTNY POHĽAD NA INŠPIRATÍVNY TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

V dňoch 17. – 23. apríla 2023 sa doktorka Mária Tomková z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline zúčastnila spolu s ďalšími dvanástimi kolegami zo slovenských univerzít, SAV a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) na zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku. Táto pracovná cesta bola organizovaná v rámci... Read more (PDF version)


redakciaTUKESpomíname
OPUSTIL NÁS FRANTIŠEK JAKAB: VZÁCNY ČLOVEK A UZNÁVANÝ ODBORNÍK

Docent František Jakab zomrel 9. septembra 2023. Osobnosť transferu technológií, odborník na IT a inovácie, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, obľúbený pedagóg, člen redakčnej rady časopisu TTb, výborný manažér, prednášajúci expert, ale hlavne srdečný človek, ktorý vedel vždy poradiť a povzbudiť. Read more (PDF version)


Ing. Klára Báliková PhD.Ing. Lenka Marcinekova PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaPeer-reviewed articles
PODPORNÉ A BRZDIACE FAKTORY V PROCESE PRENOSU VEDECKÝCH POZNATKOV DO PRAXE NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE: POHĽAD PARTNEROV Z HOSPODÁRSKEJ PRAXE

Univerzity sú hnacou silou pre proces inovácií v ekonomike, nakoľko slúžia nielen pri vzdelávacej či vedeckovýskumnej činnosti, ale tiež pri prenose získaných poznatkov do hospodárskej praxe. Proces prenosu poznatkov do praxe nie je vždy jednoduchý a je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré vplývajú na jeho kvalitu a potenciálny úspech. Z toho... Read more (PDF version)


Doc. JUDr. Renáta Bačárová PhD. LL.M.Mgr. Jana Daňková M.Sc. MBAMgr. Lenka Levarská PhD.Mgr. Martin KarlíkRNDr. Jaroslav Noskovič PhD.Examples from good practice
ÚSPEŠNÁ TECHNOLÓGIA UMELÉHO OPLODNENIA V ZNAMENÍ PRÍKLADNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Medzinárodná spolupráca, prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, príkladná propagácia a ukážkový univerzitný transfer technológií. Takto je možné označiť spoluprácu celkovo piatich strán – troch univerzít, jedného startupu a Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR), ktoré univerzitám poskytlo podporu z národnej úrovne. Výstup v... Read more (PDF version)


Mgr. Juliana BezákováZ histórie
PATENTOVÝ SYSTÉM A JEHO PODOBY V EURÓPSKYCH DEJINÁCH

Koncept práv duševného vlastníctva sa vyvíja už niekoľko tisícročí. Aby sa dostal do podoby, v akej je dnes, musela myšlienka vlastnenia nehmotného majetku prejsť viacerými zmenami. Ak máme hovoriť o patentovom práve a procese jeho zdokonaľovania, nesmieme ho vnímať ako jeden systém, ktorý sa rozvíjal rovnako vo všetkých krajinách. V... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkSpinoff
ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA Z DIELNE ÚSPEŠNÉHO SPINOFFU

Môže byť univerzitný spin-off konkurencieschopnou firmou, ktorá sa nestratí na svetovom trhu? Túto otázku pozitívne zodpovedia Jan Jakůbek a Jan Sohar, členovia riadiaceho manažmentu spoločnosti ADVAMCAM - spin-offu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Spýtali sme sa ich na ich medzinárodné úspechy, ako i úspešnú spoluprácu s univerzitou. Read more (PDF version)