Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Mgr. Jana GablasováProfessional events
POSVIETILI SME SI NA BIELE MIESTA V INOVÁCIÁCH A TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ

24. a 25. októbra 2023 sa v hoteli Saffron v Bratislave konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie na tému transfer technológií na Slovensku – COINTT 2023, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, na ktorom sme sa dozvedeli mená víťazov súťaže Cena... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkExamples of good practice
ŠKOLKOTELKA: UNIKÁTNE VZDELÁVANIE AKO VÝSLEDOK TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Spolupráca medzi Juhočeskou univerzitou v Českých Budejoviciach (JU) a firmou INFRA.cz, vďaka spoločnému produktu Školkotelka, je v odborných kruhoch známa ako unikátny a úspešný transfer znalostí. Tento príklad skvelej spolupráce je dôkazom dôležitej interdisciplinárnosti pri komercializácii duševného vlastníctva a veľký krok vpred v oblasti predškolského vzdelávania. Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkFrom abroad
FACILITATING TECHNOLOGY TRANSFER IN NORWAY BY PROMOTING INNOVATION AND COLLABORATION

The trend of creating spin-off companies is increasing in Western countries. What can we learn from Slovakia regarding technology transfer to the Norwegian University of Technology and Science? Additionally, what are the unique features of the Kahoot company in this process? Anders Aune, Marketing and Business Development Manager at NTNU... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkExamples of good practice
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ A VIOLONČELÁ BUDÚCNOSTI

Budúcnosť patrí 3D tlači, to už nikoho neprekvapí. Táto už teraz rozšírená inovatívna forma však preniká i do sveta transferu technológií v tej najpokrokovejšej podobe. Tlač hudobných nástrojov je ale ešte stále raritou. Spolupráca Fakulty technologickej Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne (FT UTB) a spoločnosti Sensio.cz však dokazuje, že aj... Read more (PDF version)


Mgr. Martin KarlíkFrom the regions
INOVAČNÉ CENTRÁ  A  ICH DÔLEŽITOSŤ V PROCESE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Úspešná aplikácia univerzitného transferu technológií v krajine musí mať svoje zázemie aj v jednotlivých regiónoch. Výborným príkladom spolupráce medzi univerzitami a podnikateľmi, ktorý vidíme už aj na Slovensku, sú regionálne inovačné centrá, ktoré vznikli v Banskobystrickom i Košickom kraji. Ich cieľom je naštartovanie rozvoja a spolupráce podobne, ako sa to... Read more (PDF version)


Barbora ZoubkováTechnology transfer centers
CENTRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ (CTBT) A JEHO UNIKÁTNÍ PROPOJENÍ S VĚDOU I PRAXÍ

Centrum transferu biomedicínských technologií (dále jen CTBT) vzniklo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (dále jen FN HK) v roce 2012 jako společné pracoviště pro nemocnici, Univerzitu Hradec Králové a Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Jako v tu dobu většina akademických a univerzitních pracovišť transferu technologií, i CTBT vzniklo v... Read more (PDF version)


PhDr. Ľubomír KuckaFrom history
PATENTOVÉ INFORMÁCIE V CVTI SR- MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ

Okrem knižnično-informačných služieb patria aj patentové informačné služby medzi portfólio poskytovaných služieb v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). 85. výročie vzniku CVTI SR, ktoré si pripomíname v tomto roku, je príležitosťou aj na bilancovanie aktivít v oblasti patentových informácií, ktoré prechádzali rôznymi vývojovými etapami a na výhľad do... Read more (PDF version)


Mgr. Jiří ValachTechnology transfer centers
SVĚT TRANSFERU TECHNOLOGIÍ SE DEFINITIVNĚ ZMENIL

Doporučením Rady EU 2022/2415 z 2. 12. 2022 o hlavních zásadách zhodnocování znalostí se po několika letech intenzivní diskuze a práce zásadně změnil pohled na transfer znalostí a technologií. Zjednodušeně řečeno již nejde pouze o tzv. „tvrdý“ transfer technologií a komercializaci výsledků výzkumu, ale o maximální využití všech typů znalostí... Read more (PDF version)


JUDr. Tomáš KlinkaPeer-reviewed articles
ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC SÚDOV V ZMLUVÁCH VYUŽÍVANÝCH PRI TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ

Predmetom zmlúv využívaných v transfere technológií spravidla býva udelenie licencie alebo prevod práv duševného vlastníctva. Tiež nie je výnimočné, že zmluvné strany pochádzajú z rôznych štátov. Z pohľadu právnika tak vyvstávajú dôležité otázky: Akým právnym poriadkom sa tieto zmluvy riadia? Súd ktorého štátu bude mať právomoc rozhodovať prípadné spory? Sú... Read more (PDF version)


Mgr. Jana GablasováProfessional events
BIELE MIESTA V INOVÁCIÁCH A TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ

Blíži sa ďalší ročník najväčšej odbornej konferencie o transfere technológií na Slovensku – COINTT 2023. Podujatie sa uskutoční už 24. až 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron v Bratislave. Hlavnou témou podujatia je otázka: Ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, čo sa týka praxe. Read more (PDF version)