Collection 4-stolíky na kávu a 3D tlačené objekty ako ukážka trvácnosti novej generácie bioplastov pre interiérové doplnky. Foto: Adam Šakový

BIOPLASTY A INOVÁCIE OD CRAFTING PLASTICS! STUDIO

Vznik priemyselného dizajnu ako odboru sa datuje na začiatok 20. storočia, kedy v Amerike začal pôsobiť nadaný dizajnér Raymond Loewy. Držiac sa vlastného hesla „škaredé sa zle predáva“ tvoril pre firmy návrhy na logá, grafiky, stroje či produkty a výrazne im tým pomohol k úspechu. Dnes, o storočie neskôr, kedy máme k dispozícii množstvo nových materiálov a technológií každodenne pribúda množstvo produktov s pekným dizajnom, ktorý sa veľmi dobre predáva.

Dizajn nás láka k tomu, aby sme kupovali, nie preto, že potrebujeme, ale preto, že chceme. A práve tu je bod zlomu, od ktorého sa dá ísť dvoma cestami– buď čisto cestou zameranou na podporu konzumu a vysoký zisk, alebo cestou s prihliadaním na ekológiu a budúcnosť. V dizajnérskej komunite je množstvo mladých ľudí – a našťastie stále pribúdajú – ktorí pri navrhovaní volia cestu udržateľnej budúcnosti, a to aj na Slovensku. Vlasta Kubušová a Miroslav Král sú dizajnérska dvojica z crafting plastics! studio (cp!), ktorá plne chápe silný potenciál dizajnu a jeho prehliadaný neblahý vplyv na životné prostredie.Sú priekopníkmi nového trendu – 100 % ekologického dizajnu.

NUATAN® – BIOPLASTOVÉ RIEŠENIA PRE PRODUKTY S PRIDANOU HODNOTOU

Príbeh dizajnových riešení z bioplastu pre produkty na viacnásobné použitie sa začal písať v roku 2014, kedy Vlasta študovala dizajn na magisterskom stupni štúdia v Berlíne a venovala sa problematike udržateľnej a transparentnej produkcii v módnom priemysle. Kľúčovou sa stala myšlienka o úplnej kontrole nad životnosťou produktu-od pôvodu surového materiálu na začiatku, cez výrobu po hotový produkt až jeho zánik.

V rámci dlhoročnej rešerše k téme spolu s Mirom navštívili laboratória, kde prof. Alexy so svojím tímom pracovali na výskume a vývoji nového, 100 % biodegradovateľného plastu. Nadchli sa pre tento materiál a dohodli sa na spolupráci. Spoločne získali granty napríklad na vývoj pohárov pre viacnásobné použitie, pracovali na vývoji materiálov pre 3D tlač, optimalizovaných zmesiach pre vstrekované výrobky či materiálových receptúrach, ktoré by boli vhodné pre využitie v okuliarovom priemysle. Prišli prvé produkty a s nimi aj myšlienka vytvorenia značky, ktorá bude ponúkať riešenia pre produkty s pridanou hodnotou a prepájať dizajn a vedu.

Nový trademark dostal názov NUATAN – podľa ostrova Nuatanbu v Tichom oceáne, ktorý pohltila stúpajúca hladina mora spôsobená zmenou podnebia. Produkty, polotovary a materiály vznikajúce pod týmto označením demonštrujú vylepšené vlastnosti bioplastov, ktoré sú vyrobené zo 100 % obnoviteľných zdrojov, biodegradovateľné, no zároveň dostatočne kvalitné pre využitia v produktoch na dlhoročné viacnásobné použitie.

BIOPLASTY ZA HRANICAMI BEŽNÉHO VNÍMANIA PRODUKTOV

CP! štúdio vzniklo z nevyhnutnej potreby hľadať také materiálové riešenia, ktoré majú malý negatívny vplyv na životné prostredie. Od začiatku spolupráce s vedcami pracujúcimi na novom bioplaste ubehlo už pár rokov a mladá dizajnérska dvojica má v portfóliu produkty nových udržateľných materiálov, tvarov a aplikácií so širokým záberom a tiež množstvom ocenení zo Slovenska aj zo zahraničia, napríklad nominácie na Beazley Design of The Year 2019 za Produktový Dizajn, German Design Award 2021, ale aj víťazstvo v kategórií Produkt s pridanou hodnotou zo Slovenskej Národnej ceny za dizajn 2017. V rámci tvorby je ich snahou nájsť materiálu netradičné využitie na produkty, ako napr. okuliare, svietidlá, nábytok či iné interiérové produkty, pri ktorých je dôležitá ako estetika, tak aj trvácnosť a ekologický aspekt z pohľadu ich znehodnotenia.

NUATAN sample box. Foto: cp!

Prvým navrhnutým produktom boli okuliare, na ktorých si overili správanie sa bioplastu zhmotneného do reálneho produktu. Experimentovali s rôznym zložením materiálu, technológiami výroby a pridávaním pigmentov. Ako materiáloví dizajnéri však chceli v rámci tvarov ísť ďalej, ako ponúkajú interiérové doplnky typu vázičky – zvolili si cestu nábytku, ktorý kladie dôraz na váhu, kvalitu a estetiku. Pridali vlastnú požiadavku na modulárnosť a kompatibilitu s inými prírodnými materiálmi, ako je napr. drevo, ale aj v materiálových kompozitoch s odpadovou vlnou či kávovým odpadom. Spojenie bioplast a drevo sú v symbióze, keďže oba materiály pôsobením času menia svoj vzhľad a eventuálne môžu spolu i degradovať.

Najnovším dlhodobým projektom sú difúzory a modulárna 3D tlačená predeľovacia stena, cez ktoré sú skúmané súvislosti a vzťahy medzi udržateľnými materiálmi a vôňami. Sú kombináciou produktov z bioplastu s vonnými esenciami. Štruktúry vytvorené technológiou 3D tlače dovoľujú na nich nakvapkaným esenciám prechádzať cez jednotlivé škáry naprieč celým objektom, vďaka čomu sa esencia usadí v objekte a vôňa sa uvoľňuje pomalšie a tiež dlhšie. Vonné esencie sú vyvíjané v spolupráci s Karolom Červenčíkom z FCHPT STU a v rámci nich sa hľadá aj špecifická vôňa, ktorá by mohla byť identifikátorom pre 100 % prírodné bioplasty.

ĎALEKO ZA HRANICE SLOVENSKA

Rad produktov NUATAN z dielne cp! sú ďaleko viac ako „len“ dizajnové kúsky. Ponúkajú nový pohľad na život, ktorý ľuďom už teraz približuje budúcnosť. Ich vizionárske projekty vychádzajú z reálneho výskumu materiálu a tiež globálnej stratégie pre plastový priemysel. Na Slovensku zatiaľ absentuje komplexný ekosystém pre využívanie bioplastových produktov a materiálov, vrátane legislatívy – zahŕňa recykláciu, likvidáciu a tiež zjednotenie ich označovania. V zahraničí však tieto systémy už bežia alebo sú postupne zavádzané.

Modulárna 3D tlačená predeľovacia stena z projektu Breathe In/ Breathe Out. Foto: Adam Šedivý

Vlasta a Miro pracujú na Slovensku a v Berlíne, no ich tvorbu cez výstavy za posledných päť rokov poznajú prakticky po celom svete. Najaktuálnejším produktom z ich dielne je modulárny systém na tvorbu predeľovacích stien s vôňou, ktorý je súčasťou dlhodobého projektu Breathe In/Breathe Out.

Príležitostí, kde bolo, je a bude možné ho vidieť a ovoňať je požehnane, napr. výstava Planet love v rámci Vienna Biennale v Museum of Applied Arts vo Viedni (28. 5. – 3. 10. 2021), Milan Design Week (09/2021), slovenský pavilón na Expo Dubaj 2020 (10/2021) či výstava Waste Age v London Design Museum (10/2021 – 02/2022). Vlasta ako doktorandka na Fakulte architektúry a dizajnu STU získala na rok 2022 Fulbrightove štipendium na výskumný pobyt v USA, kde bude prehlbovať znalosti vo výskume biomateriálov a možnosti ďalšieho prepojenia medzi technológiou, dizajnom a biologickými vedami. Tento prípad spolupráce dizajnérov s vedcami je živým príkladom win-win situácie s pridanou hodnotou pre Slovensko, pretože táto mladá dvojica robí skvelú reklamu našej krajine po celom svete. Prezentujú, že máme šikovných ľudí – ako dizajnérov, tak aj vedcov.

Modulárna knižnica s použitím výlučne biodosiek a dreva. Foto: Adam Šakový

V rámci otvorenej iniciatívy cp! na vytváranie nových spoluprác môžu aj iní umelci v rámci tvorby využiť prístup k polotovarom nového bioplastu, akými sú napríklad dosky pre interiérovú architektúru a nábytok či filamenty pre 3D tlač a iné. Pri aplikácii biodosiek majú aktuálne rozbehnuté viaceré spolupráce so slovenskými a nemeckými architektmi. Dlhodobým cieľom dizajnérov, zakladateľov cp!, je rozbiehať funkčné projekty, ktoré sa budú venovať výskumu a integrácii ekologických materiálov, ideálne formou interdisciplinárneho Circular hub for Responsible Materials.

Miro Král a Vlasta Kubušová. Foto: Igor Smitka

V zmysle hesla „Zajtrajšok začína už dnes!“ držme palce všetkým tým, ktorí sa usilujú o udržateľnosť a krajšiu budúcnosť ľudstva ako je tá, do ktorej dnešným neuváženým konaním v rámci celého konzumného kolotoča smerujeme.

Mgr. art. Mária Pospíšilová ArtD.

Author photo

Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Odbor transferu technológií, Centrum vedecko-technických informácií SR. Mária Pospíšilová študovala dizajn na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte architektúry a dizajnu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Do Centra vedecko-technických informácií SR nastúpila v roku 2014. V rokoch 2016 – 2018 absolvovala akreditované vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR. V rámci pozície odbornej pracovníčky poskytuje konzultácie v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, vypracováva evaluácie z oblasti dizajnu a v rámci zvyšovania povedomia o téme transferu technológií sa venuje prednášaniu, písaniu článkov a tvorbe propagačných materiálov.