Redakcia

Šéfredaktor:

Mgr. Karlík Martin, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko  

email: martin.karlik@cvtisr.sk

Redakčná rada

Predsedníčka:

Ing. Bednárová Lenka, PhD., Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko  

Redakčná rada:

Ing. Čorejová Andrea, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko

Ing. Danilák Radoslav, PhD., Tachyum s. r. o., Bratislava, Slovensko

doc. Ing. Jakab František, PhD., Technická univerzita v Košicich, Slovensko

JUDr. Klinka Tomáš, Bukovinský & Chlipala, s. r.o., Bratislava, Slovensko

Mgr. Kubiš Miroslav, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko  

prof. Ing. Peciar Marián, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

MgrArt. Pospíšilová Mária, ArtD., Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko  

JUDr. Rybanská Lucia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Ing. Shearman Adriana CSc., Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko