Author: Mgr. art. Mária Pospíšilová ArtD.

Author photo

Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Odbor transferu technológií, Centrum vedecko-technických informácií SR. Mária Pospíšilová študovala dizajn na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte architektúry a dizajnu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Do Centra vedecko-technických informácií SR nastúpila v roku 2014. V rokoch 2016 – 2018 absolvovala akreditované vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR. V rámci pozície odbornej pracovníčky poskytuje konzultácie v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, vypracováva evaluácie z oblasti dizajnu a v rámci zvyšovania povedomia o téme transferu technológií sa venuje prednášaniu, písaniu článkov a tvorbe propagačných materiálov.

Articles