Michal Novota, Ján Kyselovič, Artur Bobovnický
Foto: Mgr. Antónia Germanovová (CVTI SR)

KONFERENCIA V NOVOM ŠATE PREKVAPILA VYSOKÝM ZÁUJOM ÚČASTNÍKOV

COINTT 2020  ̶  Cooperation Innovation Technology Transfer 2020  bol prvým ročníkom nového podujatia, ktoré je jedným z výstupov projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku  ̶  NITT SK II. Aké ciele i lákadlá malo toto podujatie a ako organizátori zvládli jeho náročnú transformáciu do online podoby v čase pandémie? Tieto otázky nám zodpovedala odborná pracovníčka CVTI SR Želmíra Gerová. Okrem iného prezradila aj prvé informácie o chystajúcom sa podujatí COINTT 2021.

Konferencia COINTT 2020 sa uskutočnila v októbri uplynulého roka, ale je naozaj čo bilancovať. Priblížte nám najzaujímavejšie vstupy a hostí, ktorých ste na toto podujatie pozvali.

Hlavnými hosťami online konferencie boli Frances Paulisch zo Siemens Healthineers a generálny riaditeľ slovenskej spoločnosti Evonik Fermas, Miroslav Havlík. Obaja prezentovali transfer technológií prebiehajúci v ich spoločnostiach, čo je pre nich v tomto procese dôležité a aké výhody ako korporácie z toho majú. 

Medzi najzaujímavejšie vstupy minuloročnej konferencie rozhodne patril rozhovor medzi Martinom Tamajkom a Ľubošom Irom  ̶  šéfom slovenského vývojového centra značky Siemens Healthineers, ktorí predstavili, ako sa rodila spolupráca Siemensu a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a čo je z pohľadu globálnej značky pri nadväzovaní tejto spolupráce dôležité. Ďalšími zaujímavosťami, ktoré stoja za opätovné pozretie na www.cointt.sk/galeria/, sú panelové diskusie o financovaní zavádzania akademických inovácií do praxe a jeho úskaliach, prípadne diskusia prorektorov najvýznamnejších technických univerzít na Slovensku, kam sa posúva výskum na pôde ich inštitúcií a či je aplikovateľný do biznisu. Odbornú divácku komunitu oslovil aj diskusný panel Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences” vedený kolegom  ̶  expertom na duševné právo  ̶  Jaroslavom Noskovičom. 

Na konferencii boli odprezentované aj niektoré zaujímavé a podnetné inovácie z dielní slovenských univerzít, je to tak?

Áno. Napríklad ide o kapsulový endoskop, ktorý by mohol spríjemniť vyšetrenie mnohým pacientom gastroenterologických ambulancií a nový probiotický kmeň Lactobacillus plantarum LS/07 CCM-7766. Oba vynálezy sú pripravené na svoje využitie v praxi, pokiaľ sa samozrejme nájde ich výrobca. 

Nevynechali ste ale ani zástupcov z firemného prostredia.

Samozrejme. Konferencia COINTT 2020 bola síce odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, ale na svoje si prišli i predstavitelia podnikateľského prostredia a startupov, ktorí boli oslovení najmä cez spoluorganizátorov konferencie, predovšetkým agentúry: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Slovak Business Agency (SBA) a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Rok 2020 bol špecifický. Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila aj organizáciu prvého ročníka podujatia COINTT 2020.  Ako ste túto neľahkú situáciu zvládali?

Do poslednej chvíle sme dúfali, že podujatie bude aspoň hybridné, čo sa však nepodarilo a už koncom septembra sme vedeli, že podujatie bude prebiehať len virtuálne, pričom v streamovanej miestnosti môže byť maximálne šesť ľudí. Do organizácie sme na poslednú chvíľu zapojili expertov na internetový priamy prenos a títo odviedli skvelú prácu. V priebehu dvoch dní sa nám podarilo virtuálne dať dokopy 72 spíkrov do 23 programových online vstupov, ktoré boli vysielané paralelne v rámci troch streamovacích kanálov.  Toto všetko bolo prístupné zadarmo pre kohokoľvek so záujmom o inovácie, transfer technológií a duševné vlastníctvo, a to kdekoľvek na svete. Stačilo, aby mal účastník konferencie na svojom počítači, tablete alebo mobile akýkoľvek internetový prehliadač a prístup k internetu. 

Aj vďaka maximálnemu nasadeniu tímov Národnej teleprezentačnej infraštruktúry, odboru transferu technológií CVTI SR a partnerov podujatia sa podarilo, že dvojdenná online konferencia bola sledovaná z 539 IP adries, čo znamená, že ju sledovalo minimálne toľko divákov. 

Aké diskusie a prezentácie boli teda najúspešnejšie?

Najúspešnejšími vstupmi boli Slávnostné vyhlásenie víťazov cien: Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 a Inovatívny čin roka 2019, panelové diskusie: Úloha centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia, Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences”, Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí: utópia, či chiméra? ale i prezentácie Why is Technology Transfer (Collaboration with Science and Research) Always Good for Business? a Veda a inovácie v praxi  a Evonik Fermas s. r. o. – scale up and launch platform – od komodít ku špecialitám.  Na svoje si prišli všetci, ktorí sa venujú transferu technológií, ale i startupisti a odborníci na “life sciences” a ochranu duševného vlastníctva.  Účastníkom konferencie, ktorí sa zaregistrovali a pri registrácii uviedli, že majú záujem o zaslanie Zborníka odborných príspevkov z konferencie, bude tento zaslaný najneskôr do konca apríla 2021. Budú si tak môcť osviežiť jednotlivé panelové diskusie a prednášky.

Eva Šimeková (CEO Civitta Slovakia, a. s.) a Michal Nešpor (CB Investment Management). Foto: : Mgr. Antónia Germanovová (CVTI SR)

Môžete niečo prezradiť o ďalšom pripravovanom ročníku?

COINTT 2020 sa tešil mimoriadnemu záujmu jednak zo strany odbornej, ale i laickej verejnosti najmä z radov podnikateľov, startupov a korporácií. Veľmi radi preto nadviažeme na úspech pilotného ročníka. Na ročník 2021 sa pripravujeme poctivo už teraz, aby sme udržali vysokú latku, ktorú sme si nastavili hneď pri prvom ročníku podujatia. Už v tejto chvíli máme naformulovanú tému a stanovený termín konferencie, ktorý by mal byť rovnako ako minulý rok, tretí októbrový týždeň. Pokiaľ do toho nevstúpia nejaké ďalšie faktory, tento termín by už mal ostať finálny.

Témou tohtoročného podujatia COINTT bude „Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií a zvyšovanie inovačného výkonu Slovenska“. Pod termínom „pozdvihovanie povedomia” máme na mysli zvyšovanie informovanosti všetkých predstaviteľov našich cieľových skupín o možnostiach a spôsoboch využívania duševného vlastníctva v podnikateľských aktivitách.

V rámci našej praxe sa totiž vo všeobecnosti stretávame na akademickej pôde s tým, že akademici nie sú dostatočne uzrozumení s tým, že výstupy ich vedeckovýskumnej činnosti sú duševným vlastníctvom a že môžu byť aj komerčne využiteľné v prospech nich samých a ich inštitúcie. Na pôde podnikateľského sektora, teda na druhej strane brehu, sa stretávame so všeobecne nízkym povedomím o možnostiach využívania duševného vlastníctva/nástrojov na jeho ochranu pri generovaní príjmu a pri posilňovaní svojej pozície voči konkurencii na trhu. 

Prepojenie akademického a podnikateľského prostredia je pravdepodobne stále na hrane symbolickosti. Akademický svet sa podnikateľskému svetu „nepredáva“ a podnikateľský svet nemá čas, vôľu a záujem pokúšať sa porozumieť fungovaniu toho akademického. Potenciál spoluprác na inováciách sa využíva v obmedzenej miere.  A všetkým týmto trom aspektom tohtoročnej témy konferencie COINTT – pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií – by sme sa radi venovali vo všetkých jej vstupoch, či už prezentáciách, paneloch alebo diskusiách. 

Je pravdou že sa  záujemcovia môžu tešiť na takzvanú hybridnú formu podujatia?

Áno. Našou ambíciou je zachovať tri pódiá live streamy, dva plné dni konferencie a konferenciu usporiadať hybridne, t. j. na mieste a súčasne ju streamovať v priamom prenose internetovým divákom, prakticky do celého sveta. Na rozdiel od minulého roku by sme radi na konferencii predstavili viac zahraničných rečníkov,  konferenciu viac zviditeľnili v odborných kruhoch, najmä dostupných ekonomických periodikách. 

Mgr. Martin Karlík

Author photo

Absolvent politických vied na Trnavskej univerzite v Trnave. Už 15 rokov pôsobí v mediálnej sfére. Pracoval ako zástupca šéfredaktorky a šéfredaktor v týždenníku spoločnosti Petitpress. Viac ako tri roky bol zástupcom šéfredaktora v lifestylovom magazíne BREAK, kde mal okrem iného na starosti aj sekciu vedy a techniky. Okrem toho je autorom a spoluautorom mnohých odborných monografií a článkov s historickou, zahraničnopolitickou či vedecko-technickou tematikou. Momentálne pracuje ako šéfredaktor a odborný pracovník oddelenia transferu technológií v Centre vedecko-technických informácií SR.

Mgr. Želmíra Gerová