ilustračné foto vírusu na obrazovke smartfónu
Foto: pixabay

KEĎ KOMERCIA A VEDA ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY

Jestvujú situácie, kedy proces transferu technológií je nutné urýchliť alebo mu vytvoriť „predvoj“ v podobe čo najflexibilnejšej spolupráce vedeckého a firemného prostredia. Tak tomu bolo počas pandémie v Českej republike v jednej najpostihnutejších krajín sveta. Príkladnú spoluprácu tu medzi komerčným a univerzitným svetom  deklaruje vývoj aplikácie Koronavírus COVID-19, ktorá doslova zachraňuje ľudské životy.

O ukážkovej spolupráci univerzít a vedeckých i odborných pracovísk s firemným prostredím nám porozprával spoluzakladateľ firmy AppSisto Lukáš Klabal. Spýtali sme sa ho na vývoj aplikácie, ako i na spoluprácu s vedeckými a univerzitnými kapacitami.

Na aplikácii Koronavirus COVID-19 spolupracuje množstvo inštitúcii i odborníkov. Ako táto spolupráca vznikla?

Spolupráca vznikla viacmennej náhodne. Na začiatku prvej vlny epidémie ochorenia  Sars COV-2 sme si vo vysielaní   ČT24 všimli psychológa z ministerstva vnútra, ktorý hovoril o absencii centrálneho informačného nástroja pri epidémii. Preto sme ich hneď na druhý deň oslovili s ponukou spolupráce a poskytnutia nášho riešenia zadarmo a na dobrovoľníckej báze. Počas niekoľkých dní sme dali dohromady základný obsah pre aplikáciu a pustili sme sa do riešenia publikácie v Google Play a App Store. Aby mohla byť aplikácia vydaná a aj naplnená veľkým množstvom odborného obsahu, spojili sme vďaka pánovi doktorovi Štepánovi Vymětalovi sily s inštitúciami ako Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Akdémia vied, psychologické pracovisko Ministerstva vnútra ČR a Generálne riaditeľstvo hasičského záchranného zboru ČR. Všetok obsah sme nasadili do aplikácie a publikovali pod hlavičkou AppSisto v Google Play a pod hlavičkou Karlovej univerzity v App Store.

Foto: Appsisto

Popíšte aplikáciu a všetky jej funkcie. Ako sa časom vylepšovala a aké zmeny plánujete do budúcnosti?

Najskôr aplikácia fungovala ako komplexný informačný nástroj. Bola rozdelená do niekoľkých hlavných oblastí, ktoré sme priebežne doplňovali a vylepšovali. Aktuálne informácie, adresár krízových a informačných spojení, príznaky a prevencie ochorení, psychologické rady a odporúčania, najčastejšie otázky, mýty a dezinformácie, dôležité webstránky a profily na sociálnych sieťach, informácie o aplikácii a záštite. Sekciu s aktuálnymi informáciami sme denne aktualizovali o nové čísla a nové opatrenia. Každý deň sme pripravovali súhrn najdôležitejších udalostí daného dňa a rozosielali notifikačnú správu pre užívateľov aplikácie. Teraz v aplikácii funguje oblasť aktualít s prepojením na webové stránky ministerstva zdravotníctva. Aktuálne sa zameriavanie na vylepšovanie oblastí odporúčaní, tipov a rád v rámci psychologického dopadu na duševné zdravie ľudí v dobe pandémie. Podľa požiadaviek z terénu sú zaraďované nové témy napr. strata blízkej osoby, paliatívna starostlivosť,  duchovná podpora či posilňovanie odolnosti. Ďalej sme do aplikácie pridali automatizovaného chatbota pre záujemcov o darovanie plazmy, čo pomáha pacientom vo vážnom zdravotnom stave. Pridali sme interaktívnu mapu s odbernými miestami, ktorú sme ale časom nahradili webom z ministerstva zdravotníctva. Do aplikácie sú tiež zaraďované krátke edukačné videá, ktoré vytvárajú kolegovia z HZS ČR (Hasičský záchranný sbor České republiky).

Ako zabezpečujete jej „prevádzku“, kto všetko a akým spôsobom na nej pracuje v rámci aktuálnej údržby?

Mobilná aplikácia Koronavirus COVID-19 beží vďaka systému AppSisto. Teda na našich zabezpečených a šifrovaných serveroch spravovaných kvalitným hostingom.  Technickou funkčnosť dostupnosť a úpravy obsahu zaisťujeme my  ̶  firma AppSisto. Obsahovú časť a nové články a informácie zaisťujú odborní partneri aplikácie, a predovšetkým garant aplikácie, pán doktor Štěpán Vymětal.

Čo všetko aplikácia obsahuje a ako zabezpečujete jej IT podporu a aktualizáciu?

Aplikácia obsahuje širokú škálu psychologických odporúčaní, rád a tipov pre život v karanténe a dopad pandémie na duševné zdravie. Poradí, ako správne pracovať so zraniteľnými skupinami a ako sa k nim chovať. Jedná sa o malé deti, seniorov, alebo hendikepovaných ľudí. Prináša taktiež informácie pre ľudí s ochorením, ich rodiny, rodičov a učiteľov, novinárov, pracovníkov v prvej línii apod. Zároveň pokrýva informácie pre rôzne situácie (karanténa a izolácia, hospitalizácia blízkych, úmrtie blízkej osoby, vzdelávanie a výuka.  Obsahuje zoznam príznakov a prevencie ochorenia.

Sprostredkováva aktuálne čísla, informácie a zoznam odberových miest v ČR. Informuje o inteligentnej karanténe. Ponúka obsiahlu databázu infoliniek, krízových liniek dôvery pre seniorov, deti i dospelých. Ďalej linky na zdravotné poisťovne, regionálne krízové linky alebo hygienické stanice. Obsahuje informácie o možnosti pomoci darovaním krvnej plazmy. Touto problematikou v aplikácii sprevádza automatický chatbot. Sprostredkováva odkazy na dôležité webové stránky, užitočné mobilné aplikácie a profily na sociálnych sieťach.

Lukáš Kabal. Foto: Archív Lukáša Kabala

Prenos poznatkov a know-how tu prebieha najmä v rámci akademickej a vedeckej (psychologickej) spolupráce s vašou firmou. Ako to všetko prebieha a kto  všetko je do fungovania aplikácie zapojený?

Odborníci z psychologickej obce pripravujú informácie a materiály. A to nárazovo  ̶  na základe aktuálneho vývoja epidémie. Partnermi aplikácie sú psychologické pracoviská MV ČR, GR HZS ČR a Psychologický ústav Akadémie věd ČR. K spolupráci prispievajú však tiež ďalšie pracoviská  ̶  napríklad Katedra psychológie FF UK v Prahe,  Katedra psychológie FSS MU v Brne, psychologické pracovisko Armády ČR či Polícia ČR, kolegovia z Českomoravskej psychologickej spoločnosti, Únia psychologických asociácií či kolegovia z ČČK (Český červený kříž). Psychologická odborná sieť je veľmi silná. Kolegovia sú zároveň zapojení i do medzinárodných odborných sietí  ̶  napríklad cez Stály výbor pre psychológiu kríz, katastrof a traumy EPFPA. Ide tu pritom nielen o tvorbu a zdieľanie odborných materiálov, ale i o ich šírenie. Tento obsah po kontrole garanta mobilnej aplikácie prechádza k nám k následnému nasadeniu do aplikácie. Vďaka AppSissto je potom aktualizácia aplikácie okamžitá. Teda hneď po nasadení do nášho systému je obsah v mobilnej aplikácie dostupný jej užívateľom. Zaujímajú ma konkrétne atribúty spolupráce jednotlivých zložiek a inštitúcií.

Ako konkrétne spolupracujete  a ako sa do vývoja a fungovania aplikácie zapájajú spomínané inštitúcie?

Karlova Univerzita sa zapojila do spolupráce poskytnutím svojho vývojárskeho účtu v App Store. Jednou z podmienok spoločnosti Apple Inc. je u aplikácií týkajúcich sa koronavírusu nutnosť publikovania mobilnej aplikácie na vývojárskom účte štátnej alebo zdravotnej inštitúcie. Masarykova univerzita prispieva veľkým množstvom obsahového materiálu týkajúceho sa psychologických odporúčaní pre širokú verejnosť a informáciami v rámci zraniteľných skupín. Taktiež Akadémia vied ČR sa podieľa na dodávaní obsahu psychologického zamerania. Za Generálne riaditeľstvo hasičského záchranného zboru nám s obsahom pomáha ako odborný poradca hlavná psychologička plk. Mgr. Martina Wolf Čapková, ktorá dodáva materiál pre krízovej situácie, videá s odporúčaniami pre vhodné správanie a postupy i pre posilňovanie odolnosti. Odborným garantom mobilnej aplikácie je PhDr. Štěpán Vymětal PhD., ktorý s nami dáva mobilnú aplikáciu dohromady od začiatku.  Ten pracuje jednak na psychologickom pracovisku Ministerstva vnútra ČR, rovnako zastupuje ČR v Stálom výbore pre psychológiu kríz, katastrof a tráum EFPA. Vzhľadom k tomu, že spolupracuje s Ústredným krízovým štábom ČR a pripravuje i centrálny web MV ČR s psychologickými informáciami, prepojuje i tieto aktivity s aplikáciou.

S akými úskaliami ste sa v rámci prevádzky aplikácie museli vysporiadať, čo bolo najťažšie v tomto procese uskutočniť?

Jednoznačne najzložitejším procesom bola publikovanie v Google Play a App Stor. Google má veľmi prísne podmienky, čo sa týka publikovania mobilných aplikácií obsahujúcich informácie o koronavíruse.  Nebyť zložitého procesu schvaľovania, bola by mobilná aplikácia vonku o tri týždne skôr. Dokonca sme museli kontrolnému centru App Store vysvetlovať postavenie a činnosť Karlovej Univerzity a argumentovať, prečo je úplne legitímne publikovanie takejto aplikácie na ich účte. To bolo samo o sebe veľmi náročné. Na druhú stranu je potrebné povedať, že sa nám aplikáciu podarilo rozbehnúť už koncom marca, čo bolo v porovnaní s ďalšími štátmi mimoriadne rýchle.

Nebolo ťažké vytvárať mobilnú aplikáciu na dobrovoľnej báze v dobe, kedy sa firmy stretávali s ekonomickými dopadmi pandémie?

Určite áno, ani my sme sa takýmto problémom nevyhli.  Vytvorenie tejto aplikácie zabralo v základe cez 250 hodín grafickej a operatívnej práce. Vynahrádzala nám to ale spolupráca s jednotlivými inštitúciami a jednotlivcami, ktorá bola naozaj efektívna a inšpirujúca.  V neposlednom rade nás všetkých posilňoval a motivoval samozrejme zmysel celého projektu, ktorý už od začiatku epidémie myslí na dopad na duševné zdravie ľudí, čo sa verejne začínalo riešiť až na jeseň uplynulého roka. My sme s našou aplikáciou tento problém riešili od samého začiatku. Pretože sa objavili tiež v propagácii aplikácie, ktorá u nás nevznikla na báze štátu, ale na základe dobrovoľnej spolupráce odborníkov. Výzvou do budúcna je spolupráca so štátom, aktuálne prebiehajú jednania s Národným ústavom pre duševné zdravie  na využitie aplikácie v rámci vládnej kampane pre podporu duševného zdravia v kontexte koronavírusovej krízy. Túto podporu a osvetu odporučila  v novembri Rada vlády pre duševné zdravie. Myslím, že sme vytvorili slušný základ, na ktorom sa dá ďalej stavať. Základným motívom vzniku aplikácie bolo bojovať proti úzkosti, strachu a neistote informáciami, ktoré budú jednotné, zrozumiteľné, z overených oficiálnych zdrojov a poruke ľuďom. Druhým aspektom je zameriavať sa a usilovať sa o spoluprácu, zvládanie a odolnosť ako u jednotlivcov, tak u komunity. Záverom chcem doplniť , že aplikácia je bezplatne k dispozícii i občanom na Slovensku, niektoré jej časti tak môžu byť inšpiráciou i u vás.

EXPERTI NA APLIKÁCIE

Technologická firma APPSISTO s. r. o. vyvíja  vlastný systém pre jednoduché vytváranie mobilných aplikácií. Firma je na trhu od júla 2015. APPISTO má v portfóliu  už viac než  200 mobilných aplikácií pre firmy, obce organizácie a živnostníkov. Firma vyrástla  v pražskom Karlíne a momentálne majú kancelárie v pražskom Smíchove. Mobilné aplikácie od tejto firmy majú živnostníci i veľké spoločnosti ako Auto ESA, Bernard Pub nebo Srba Servis. Momentálne sa firma APPISTO špecializuje na mobilné aplikácie pre obce, mestá, ústavy a úrady.

Mgr. Martin Karlík

Author photo

Absolvent politických vied na Trnavskej univerzite v Trnave. Už 15 rokov pôsobí v mediálnej sfére. Pracoval ako zástupca šéfredaktorky a šéfredaktor v týždenníku spoločnosti Petitpress. Viac ako tri roky bol zástupcom šéfredaktora v lifestylovom magazíne BREAK, kde mal okrem iného na starosti aj sekciu vedy a techniky. Okrem toho je autorom a spoluautorom mnohých odborných monografií a článkov s historickou, zahraničnopolitickou či vedecko-technickou tematikou. Momentálne pracuje ako šéfredaktor a odborný pracovník oddelenia transferu technológií v Centre vedecko-technických informácií SR.