študenti univerzity pri lovení jesetera
Foto: archív Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach

KAVIÁR V CENTRE NETRADIČNEJ SPOLUPRÁCE

Proces transferu technológií je veľmi rozmanitý. Dokazujú to aj partnerstvá medzi univerzitným a komerčným prostredím, ktoré pokojne môžeme označiť za netradičné. Jednou z nich je aj kooperácia medzi Fakultou rybárstva a ochrany vôd Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach a spoločnosťou Ceskykaviar.cz. Transfermi vedeckých poznatkov môže vniknúť aj taký netradičný a svetový produkt, akým je napríklad aj kaviárová pleťová nanomaska.

Fakulta rybárstva a ochrany vôd Juhočeskej univerzity (ďalej FROV)  vo Vodnňanoch už pred dvomi rokmi bola známa tým, že  vyrába čierny kaviár unikátnou metódou, ktorá neusmrcuje jeseterov. To samozrejme neuniklo pozornosti firmám, ktoré v spolupráci s univerzitou videli veľkú príležitosť.

Budejovický poklad

Vznikla tak zmluva so spoločnosťou Ceskykaviar.cz s.r.o. s využitím jedinečného produktu kaviárového extraktu. „ Dnes sa už právom táto superingrediencia prezýva Čierne zlato z Vodňan,“ povedala Růžena Štemberková, vedúca kancelárie transferu technológií Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Tá zabezpečila  aj poskytnutie licencie. „Licenčná zmluva v oblasti kozmetiky je asi nečakaná záležitosť z hľadiska štruktúry fakulty FROV, o to viac sme na túto spoluprácu pyšní,“ dodala Růžena Štemberková.

Spoločnosť  Ceskykaviar.cz s.r.o. sa tak stala výhradným a exkluzívnym predajcom kozmetických produktov novej obchodnej značky CZECH CAVIAR – ČESKÝ KAVIÁR.

 „Rozhodli sme sa spojiť s univerzitou, pretože nás oslovil šetrný spôsob získavania základnej suroviny pre výrobu týchto produktov – kaviáru z jesetera. Pri tomto spôsobe, na rozdiel od klasického získavania kaviáru totiž nie je nutné jeseterské ikernačky usmrcovať. Tento faktor je pre nás z hľadiska ochrany prírody veľmi dôležitý. Predávame kozmetiku s výťažkom z takzvaného „sturgeon friendly“ kaviáru nielen v Českej republike, ale distribuujeme ju i do ďalších krajín, vrátane Číny,“ povedal Jiří Mrkvička, riaditeľ spoločnosti Ceskykaviar.cz s.r.o.

Foto: Archív Juhočeskej Univerzity v Českých Budejoviciach

Dôležitosť transferu technológií

Takáto spolupráca je podľa neho v našich končinách stále skôr výnimka. „Vo svete je ale tento model spolupráce, kedy súkromný subjekt obchodne uchopí výsledok výskumu a vývoja, ktorého tvorcom je univerzita, úplne bežný a obojstranne výhodný. My v spolupráci s univerzitou sledujeme nielen ekonomický profit, ale predovšetkým záruku kvality súčasných i budúcich kozmetických produktov s obsahom „sturgeon friendly“ kaviáru, doplnil Jiří Mrkvička.

Sturgeon Friendly Caviar kozmetika sa stala pojmom aj vo svete. Základnou  účinnou zložkou tejto kozmetiky je lipidový extrakt z ikier jeseterov chovaných priamo na FROV.

Nanotechnológie v kozmetike

Fakulta rybárstva a ochrany vôd sa tak spojila s komerčným prostredím, aby vynikol jedinečný produkt a zároveň i ukážková spolupráca medzi výskumom a firemným prostredím. Spoločnosť Ceskykaviar.cz s.r.o., má na starosti obchod, marketing i distribúciu a svoje portfólio výrobkov naďalej rozširuje.  Nedávno k nim aj v spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci pribudla aj prvá kaviárová pleťová nanomaska na svete. „Suchá pleťová maska využíva účinný nanovláknový transportný systém. Táto inovatívna  technológia pochádza z Technickej  univerzity v Liberci a vďaka špecifickým vlastnostiam nanovlákien zabezpečí pleti maximálnu možnú dostupnosť vzácnych a potentných aktívnych látok“, opísala postup zakladateľka patentu Liliana Berezkinová.

Táto technológia garantuje stopercentný prenos všetkých účinných látok do pleti.

„Vďaka tomu, že maska neobsahuje vodu, minimalizuje sa prítomnosť konzervantov a ďalších dráždivých látok. Je preto vhodná i pre veľmi citlivú pleť. Aktívna časť masky obsahujúca vysokú koncentráciu aktívnych látok(vitamíny A, D, nenasýtené omega-3 mastné kyseliny a kolagén) sa pri kontakte s navlhčenou pleťou rozpustí, čím sa aktivuje prenos aktívnych látok do pleti.   Táto kozmetika nebola testovaná na zvieratách,“ dodala Berezkinová.

Netradičný výskum, dôkladná kooperácia a humánne zaobchádzanie s prírodou je základom úspešnej spolupráce Juhočeskej univerzity a popredných firiem. Tieto aktivity dokazujú, že aj svet transferu technológií nemá pevné mantinely a know-how môže prísť prakticky z každého vedného odboru a spojiť sa s netradičnými súkromnými spoločnosťami.

Zameraní na transfer poznatkov

Aj keď je Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach z veľkej časti zameraná na základný výskum usiluje sa v posledných rokoch o zosilnenie a skvalitnenie spolupráce s podnikateľským prostredím a o transfer výsledkov výskumnej, vývojovej a tvorivej činnosti do praxe, aby získala v oblasti komerčnej spolupráce stabilné postavenie. Dlhodobá podpora transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe patrí medzi strategické priority univerzity. Dôležitým článkom v tomto procese je špecializované pracovisko. Z tohoto dôvodu vznikla v roku 2012 Kancelária transferu technológií (KTT), ktorá slúži  všetkým fakultám a samostatným pracoviskám univerzity a ktorej poslaním je prepojovanie sveta výskumu s komerčnou sférou. Kancelária je tiež kontaktným miestom pre firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu s univerzitou v oblasti výskumu a vývoja.  KTT je členom spolku TRANSFERA od roku 2014. Je taktiež členom organizácií AUTM, ASTP Proton, AIP, L.E.S.I. (predsedníctvo), ITTN, Európsky región Dunaj-Vltava_ vysokoškolská platforma, Transfera.cz (predsedníctvo – vedúca KTT je miestopresedkyňa pre medzinárodné vzťahy v rámci tejto platformy).

Foto: archív Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach

Kancelárii transferu technológií sa podarilo od doby svojho vzniku zohnať nemalé finančné prostriedky nielen pre svoje pôsobenie, fungovanie a rozvoj, ale i pre vedeckých pracovníkov a približne v prepočte 1,3 milióna EUR na overenie aktivít proof of concept.

KTT ponúka pre výskumníkov:

 • správu duševného vlastníctva univerzity, pomoc pri jeho identifikácii a ochrane
 • administratívnu a právnu podporu pôvodcov vynálezov
 • vzdelávanie a poradenstvo v oblasti transferu technológií
 • spoluprácu pri prenose znalostí a technológií do praxe
 • sprostredkovanie spolupráce s komerčnou sférou
 • vedenie licenčných jednaní s potenciálnymi zákazníkmi
 • komplexnú podporu pri zakladaní spin-off firem
 • propagáciu výskumných aktivít jednotlivých pracovísk
 • organizovanie konzultácií, seminárov a workshopov
 • konzultáciu pri tvorbe plánov komercializácie
 • marketingové a propagační služby pri uplatňovaní výsledkov výskumu a vývoje na trhu

KTT ponúka pre firmy:

 • inovatívne technológie k licencovaniu
 • zákazkový výskum a vývoj
 • vyhľadanie výskumných partnerov pre spoločný výskum
 • sprostredkovanie odborných konzultácií s výskumníkmi
 • využitie výskumných, vývojových, laboratórnych a prístrojových kapacít na univerzite
 • poradenstvo v oblasti transferu technológií

Mgr. Martin Karlík

Author photo

Absolvent politických vied na Trnavskej univerzite v Trnave. Už 15 rokov pôsobí v mediálnej sfére. Pracoval ako zástupca šéfredaktorky a šéfredaktor v týždenníku spoločnosti Petitpress. Viac ako tri roky bol zástupcom šéfredaktora v lifestylovom magazíne BREAK, kde mal okrem iného na starosti aj sekciu vedy a techniky. Okrem toho je autorom a spoluautorom mnohých odborných monografií a článkov s historickou, zahraničnopolitickou či vedecko-technickou tematikou. Momentálne pracuje ako šéfredaktor a odborný pracovník oddelenia transferu technológií v Centre vedecko-technických informácií SR.