Zľava Michal Novota- moderátor podujatia, Peter Blaškovitš-generálny riaditeľ SIEA, Ján Kyselovič- generálny riaditeľ CVTI SR. Foto: archív CVTI SR

COINTT 2021. V ZNAMENÍ VÝZNAMU OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ďalší ročník výnimočnej konferencie COINTT sa blíži. Osloví opäť bohatým programom. Bude obsahovať 19 programových vstupov, z čoho 11 bude panelových diskusií, a pripravené sú aj dva ceremoniály. Nosnou témou podujatia COINTT 21 je pozdvihnutie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transferu technológií a zvyšovaniu využívania inovácií v podnikaní.

Podobne ako tomu bolo vlani aj tohtoročná konferencia COINTT má dvoch hlavných rečníkov (keynote speakers ). V prvý deň odzneje keynote prezentácia „Priemysel a veda – zložitá, no skvelá symbióza” Pala Luku, Chief Operating Officer spoločnosti ESET, ktorý účastníkom konferencie porozpráva o tom, prečo je dôležité pre ESET spolupracovať s univerzitami a v čom osobne vidí prínos takejto spolupráce.

„Pri spolupráci s univerzitami, ale i inými vedeckovýskumnými inštitúciami ako napr. SAV v Bratislave som si uvedomil, že otázka transferu technológií z akademickej pôdy do praxe, ktorú primárne rieši konferencia COINTT, nie je dôležitá len úloha týchto verejnoprávnych inštitúcií a štátu, ale i firiem. Podpora transferu technológií je znakom jednak spoločensky uvedomelej firmy, ktorá si uvedomuje význam podpory výskumu a vývoja, vedy

a vzdelávacích inštitúcií vo všeobecnosti. Zároveň je to prejav vyspelost celej spoločnosti i krajiny,“ priblížila Luku.

DOBRÁ PRAX Z ČIECH

Keynote prezentácia druhého dňa bude mať názov„Transfera.cz: Medzi akademickou obcou a politickými kruhmi.“ Jej cieľom bude priblížiť slovenskej transferovej komunite, prečo je dôležitá spolupráca a komunikácia so štátnou správou v tejto sfére, so sektorom, ktorý zdanlivo nesúvisí s procesom transferu technológií. Prezentácia podpredsedníčky českej národnej platformy Transfera.cz – Růženy Štemberkovej – by mala prinútiť svojho poslucháča zamyslieť sa nad úlohou štátu v tejto oblasti a zanalyzovať na paralele s Českou republikou, či je dostatočná.

Ľuboš Iro, Siemens Healthineers. Foto: CVTI SR

Konferencia bude obsahovať 19 programových vstupov, z čoho 11 bude panelových diskusií, 2 budú ceremoniály (otvorenie konferencie a slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021) a v rámci ostatných 5 odznie 9 prezentácií.

ROZLIČNÉ POHĽADY NA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Už v tejto chvíli vieme povedať, že konferencia bude hybridná, teda, že jej obecenstvo

z radov akademikov, inovatívnych firiem, odborníkov na duševné vlastníctvo, ale i fanúšikov inovácií z radov verejnosti budú mať možnosť vybrať si: zúčastniť sa konferencie osobne

v mieste podujatia ( alebo online prostredníctvom živého internetového prenosu zabezpečeného prostredníctvom Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (ďalej len „NTI“).

Miesto podujatia bolo finálne odobrené Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Čiže konferencia sa uskutoční v jej priestoroch na Ilkovičovej 2 v Bratislave, konkrétne v aulách MAGNA a MINOR. MAGNA bude dejiskom Transfer Technology Stage a MINOR bude dejiskom stejdžov Cooperation a Innovation.

Konferencia sa začne v utorok, 19. októbra 2021 o 9 hodine ráno jej slávnostným otvorením, a to ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR – Branislavom Gröhlingom, generálnymi riaditeľmi CVTI SR – Jánom Kyselovičom a SIEA – Petrom Blaškovitšom a partnerom spoločnosti Civitta Slovakia – Petrom Kolesárom. Pre účastníkov konferencie je nachystaný bohatý dvojdňový program, ktorý bude paralelne bežať v dvoch miestnostiach, čiže účastníci si budú môcť vybrať, aký programový vstup je im tematický bližší. Keynote prezentácie ako i Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií SR sú naplánované

v programe tak, aby sa ich mohol zúčastniť každý účastník konferencie, teda paralelne neprebieha žiaden iný program. Konferencia bude zavŕšená v stredu, 20. októbra o 16. hodine 30. minúte. Podujatie COINTT 2021 však bude pokračovať aj na ďalší deň, teda vo štvrtok, 21. októbra, a to svojom už tradičnou „matchmakingovou“ aktivitou Veda pre prax v rámci Slovenskej kooperačnej burzy. Viac informácií o nej je zverejnených na webových stránkach jej hlavného organizátora SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu).

CENA ZA TRANSFER A MNOŽSTVO PREZENTÁCIÍ

V rámci konferencie prebehne už spomenuté Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021. Definitívni víťazi všetkých troch kategórií Ceny

(INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA, POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ) prevezmú ocenenie z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR – Branislava Gröhlinga, ktorý svojou prítomnosťou chce podporiť prierezovú oblasť svojho rezortu akou je transfer technológií, nakoľko tento sa týka aj hospodárstva a aj ekonomiky krajiny.

Počas konferencie vystúpi so samostatnou prezentáciou aj Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Jindřich Weiss – zakladateľ Jihomoravského inovačního centra, Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja, Mária Bieliková – zakladateľka a riaditeľka KInIT (Kempelov inštitút inteligentných technológií), Petra Dzurovčinová – Chief Innovation Officer z Mesta Bratislava, Zuzana Adamová – jedna z najväčších odborníkov na právo duševného vlastníctva slovenského, ale i európskeho rozmeru, Peter Kolesár zo spoločnosti Civitta Slovakia, a. s. a Peter Blaškovitš – generálny riaditeľ SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), ktorý bude diskutovať v rámci jednej panelovej diskusii o budúcnosti zdravotných inovácií.

Na konferencii budú už tradične zastúpené univerzitné a vedeckovýskumné pracoviská – členovia Národného centra transferu technológií SR (ďalej len NCTT SR), a to prostredníctvom svojich najvyšších funkcionárov (profesor Anton Čižmár – prorektor pre inovácie a transfer technológií TU v Košiciach, profesor Jaroslav Šálka z TU vo Zvolene, docent Maximilián Strémy – budúci prorektor pre inovácie a prax na STU v Bratislave, docent František Jakab – riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM TU v Košiciach), ale

i ďalších zamestnancov. Navyše bude mať na konferencii svoje zastúpenie i Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a to prostredníctvom profesorky Dariny

Ondrušovej, ktorá aktívne spolupracuje s odborom transferu technológií CVTI SR. Oproti minulému roku budú, najmä v panelových diskusiách, zastúpené viac kancelárie transferu technológií jednotlivých akademických pracovísk na Slovensku. Rečníci konferencie sú postupne zverejňovaní organizátorom na https://cointt.sk/recnici/

redakcia