Author: Ing. Katarína Hornická

Author photo

Je strojnou inžinierkou s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v strojárskych spoločnostiach. V súčasnosti pracuje na Žilinskej univerzite v Centre pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku UNIZA. Venuje sa najmä ochrane duševného vlastníctva, transferu výskumu a vývoja do praxe, rešeršnej činnosti, vypracovávaniu rešerší na stav techniky, asistencii pri príprave podkladov v procese ochrany duševného vlastníctva. V súčasnosti navštevuje vzdelávací program Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Articles