Author: Ing. Jaroslav Jaroš PhD.

Author photo

Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.  získal titul doktor filozofie v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku na Žilinskej Univerzite v Žiline na tému Riadenie podnikových pasív v podmienkach voľného trhu. Počas štúdia sa zúčastnil študijného pobytu na Univerzite v Seinäjoki a pracovnej stáži v Dubline, kde aplikoval svoj model do prostredia zahraničnej spoločnosti. Pôsobil na Katedre ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline a na Katedre dopravního managementu, marketingu a logistiky na Univerzite v Pardubiciach. V súčasnosti pracuje v Centre pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku UNIZA, kde spolupracuje na spustení technologického inkubátora. Zaoberá sa vedením účtovníctva, finančnými plánmi, kalkuláciou nákladov, finančnými procesmi a riadením podnikových pasív.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6397-0448

Articles