Author: Mgr. Natália Molnárová

Author photo

Pôsobí v Kancelárii spolupráce s praxou (KSP) na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU) na pozícii manažérky transferu technológií a duševného vlastníctva. Na danej pozícii sa venuje ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva v univerzitnom prostredí ako i poskytovaniu podpory v procese transferu technológií do praxe a vyhľadávaniu príležitostí pre nadväzovanie spoluprác partnerských inštitúcií a spoločenstiev. Od roku 2020 aktívne participuje v národnom projekte CVTI SR (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II). V rámci KSP na STU je členkou viacerých medzinárodných organizácií a projektov. Vyštudovala inžiniersku geológiu a hydrogeológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v BA. Pôsobila v súkromnom i verejnom sektore v oblasti implementácie projektov štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti sa zúčastňuje akreditovaného vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.

Articles