Author: Mgr. Jiří Valach

Author photo

Vedcov a externých partnerov- či už firmy, neziskovky alebo ministerstvá, prepája už od roku 2006. Pomáha nájsť spoločný jazyk medzi vedcami, či dekanmi fakulty na jednej a manažérmi firiem, tajomníkmi na ministerstve alebo riaditeľmi neziskoviek na druhej strane. Je presvedčený, že spojenie know-how a praxe prináša úžitok jednotlivcom i celej spoločnosti.

Articles