Author: Mgr. Jana Daňková M.Sc. MBA

Author photo

Vyštudovala magisterský študijný program Biológia na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity a následne na Nottingham Trent University/Brno International Business School získala tituly M.Sc. a MBA. Viac ako 12 rokov pracovala v nadnárodných farmaceutických spoločnostiach Eli Lilly a Novartis na obchodných pozíciách. Od roku 2015 pôsobí ako Business Development Manager v Centre pre transfer technológií Masarykovej univerzity, kde medzi jej hlavné kompetencie patrí stratégia komercializácie duševného vlastníctva, vyjednávania spolupráce s aplikační sférou, uzavierania licenčných kontraktov a zakladanie spin-off spoločností.

Articles