Author: Ing. Kristína Šajbanová

Author photo

Ing. Kristína Šajbanová je internou doktorandkou Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline v odbore doprava, kde absolvovala aj svoje inžinierske štúdium v študijnom programe technológia údržby lietadiel. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike bezpilotných leteckých prostriedkov (UAV) a ich využitiu v praxi, pričom najaktuálnejšie výskumy sú zamerané na možnosti aplikácie UAV ako inovatívnej technológie ochrany poľnohospodárskych kultúr pred prízemnými mrazmi.

Articles