Author: Doc.Ing. František Jakab PhD.

Author photo

Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (www.uvptechnicom.sk). Podieľal sa na riadení viac ako 30 grantových projektov a projektov spolupráce s priemyslom, významných vzdelávacích iniciatív a projektov prepojených na prax, ako napr. národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v SR, projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie, na koordinácií vývoja experimentálnych priekopníckych riešení videonferenčnej komunikácie na báze ATM technológie (1998) ̶ prvý experimentálny prenos živého TV vysielania v strednej Európe (Markiza), viedol pilotné experimentálne implementácie VoIP ̶ pilotnú implementáciu ENUM (ocenenú ako „Pilotný projekt roka 2003“). Podieľal sa na inicializácií a koordinácii budovania unikátnej Národnej teleprezentačnej infraštruktúry v SR ̶ http://www.nti.sk. Je iniciátorom a projektovým manažerom úspešného projektu testovania IT zručnosti v SR – IT FITNESS TEST (od roku 2010, www.itfitness.sk). Stojí za úspechom globálnej vzdelávacej iniciatívy Sieťových akadémií Cisco v SR (www.netacad.sk ) – koordinoval vybudovanie siete viac ako 70 stredných a vysokých škôl v rokoch 1999 ̶ 2014. Od roku 2008 zastáva pozíciu vedúceho výboru pre spoluprácu akademickej sféry s priemyslom pri Americkej obchodnej komore v SR. Je vedúcim Aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie v SR a predsedom Sektorovej rady „Informačné technológie a telekomunikácie“ v SR. Podieľal sa na založení združenia Košice IT Valley, kde aktívne pôsobí ako zakladajúci člen správnej rady. Má významné aktivity v oblasti inovácií a technologického transféru, aj v oblasti zakladania startupov a podpory začínajúcich podnikateľských aktivít: zriadenie a koordinácia činnosti Startup centra a Inkubátora TUKE (www.startupcentrum.sk ). Podieľal sa na založení a koordinácií úspešnej súťaže startupov: Maš nápad? Je absolventom St. Petersburgského elektrotechnic­kého inštitútu v odbore Systémové inžinier­stvo (Ruská federácia). Je autorom viac ako 200 odborných publikácií, knižných publikácií a skrípt. V roku 2006 získal významné ocenenie „IT osobnosť roka“ v SR a v roku 2010 výročnú cenu Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR.
Zo zármutkom musíme konštatovať, že 9. septembra 2023 nás vo veku 64 rokov navždy opustil.

Articles