Articles

Only articles with authorship in English are available in the English version.

Filter
Year:
Section:
Author:
Key word:
Article language:
Search string:
Zaujalo nás
Technologický inštitút SAV

Technologický inštitút SAVTechnologický inštitút Slovenskej akadémie vied (TI SAV) vznikol v roku 2008 na podporu riešenia interdisciplinárnych projektov SAV v oblasti materiálového výskumu a nových technológií, zaobstarávanie a prevádzkovanie technologických a diagnostických zariadení pre spoločné využívanie.  Read more


Oravcová, Alena, Ing.Actual theme
Hi-Tech centrum elektromagnetickej kompatibility

Dňa 15. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie Hi-Tech centra elektromagnetickej kompatibility (EMC) do pilotnej výskumnej prevádzky. Read more


Oravcová, Alena, Ing.Zaujalo nás
Národné centrum pre oblasť biotechnológií – BITCET

Dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie Národného centra pre oblasť biotechnológií – BITCET do pilotnej výskumnej prevádzky. Read more


Vašková, Eva, Mgr.Zo života centier TT
Zahraniční hostia konferencie NITT SK 2012

V programe druhého ročníka konferencie NITT SK 2012 sa nachádzali, okrem zástupcov slovenskej odbornej verejnosti pre oblasť TT a ochrany duševného vlastníctva, aj mená zahraničných kolegov. Priestor na zdieľanie svojich skúseností dostali na samotnej konferencii. Teraz by sme Vám ich radi priblížili prostredníctvom nasledujúcich krátkych profesijných profilov. Read more


Molnárová, Iveta, Mgr. 1Practical experience
Bioterapeutické metódy v praxi ─ výstava v CVTI

V prvom čísle nášho bulletinu sme vám predstavili projekt Ústavu zoológie SAV Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení . Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  (NCP VaT) s Ústavom zoológie SAV   spoločne pripravili výstavu pod názvom Bioterapeutické metódy v praxi, ktorá sa zrealizovala v Centre... Read more


Molnárová, Iveta, Mgr.Zaujalo nás
Českí vedci – súčasť európskej siete centier pre štruktúrnu biológiu

Prevrat v biomedicínskych vedách je zase o krok bližšie, nakoľko začala fungovať nová európska infraštruktúra pre oblasť štruktúrnej biológie – Instruct. Stredoeurópsky technologický inštitút, Masarykova univerzita (CEITEC MU) k projektu pristupuje ako jediný partner za Českú republiku. Česko je pritom medzi prvými ôsmimi štátmi, ktoré zakladajú Instruct. Vďaka tomu všetci českí vedci z odboru... Read more


Molnárová, Iveta, Mgr. 1Zaujalo nás
Návšteva nového Bioterapeutického zariadenia v Bratislave

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe rôznych závažných ochorení je názov projektu na podporu tohto výskumu a prenosu poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Read more


Bartošovičová, Marta, PhDr.Oravcová, Alena, Ing.Zo života centier TT
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí – z konferencie NITT SK 2011

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií SR dňa 11. 10. 2011 Konferenciu NITT SK 2011: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia bola s medzinárodnou účasťou. Read more


Kubiš, Miroslav, Mgr.Editorial
Mgr. Miroslav Kubiš 2

Milí čitatelia,dostáva sa Vám do rúk prvé číslo prvého ročníka bulletinu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ (TTb). Vydávanie tohto periodika, aj elektronického bulletinu, vyplýva z aktivít v rámci národného projektu pod názvom Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tento projekt... Read more


Bartošovičová, Marta, PhDr.Interview
F. Simančík: Inovácie nie sú možné bez investícií do vzdelávania a výskumnej infraštruktúry

Rozhovor s Dr. Ing. Františkom Simančíkom, riaditeľom Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. Read more